Skip links
Inhoud

Lid worden

Bent u enthousiast geworden over de nieuwe weg die Concordia inslaat? Hier volgt de belangrijkste informatie over het lidmaatschap van de vereniging.

Ervaring en een eigen instrument zijn natuurlijk mooi meegenomen, maar ook nieuwbakken muzikanten kunnen bij ons terecht. Voor deze leden hebben wij een instrument naar keuze in bruikleen. Een passende outfit en bladmuziek horen natuurlijk ook bij de standaard uitrusting voor ieder lid.

Beginnende muzikanten volgen via Concordia lessen bij de Wijkse Muziekschool. De vereniging draagt bij aan de kosten hiervan. Voor een aantal instrumenten, zoals koper- en slagwerkinstrumenten, hebben wij onze eigen docenten binnen de vereniging. Concordia biedt haar leerlingen de mogelijkheid een hafabra-diploma van de KNMO te behalen.

De wekelijkse repetitieavond van het orkest is op dinsdag van 19.30 uur tot 22.00 uur. Wanneer u het niveau van het orkest bereikt hebt, kunt u ons vergezellen op deze muzikale en gezellige avond. De slagwerkgroep repeteert op maandag van 19.30 uur tot 22.00 uur.

Kosten
De contributie voor orkest en slagwerkgroep is gelijk. Leden die een opleiding volgen bij Concordia betalen daarnaast ook lesgeld. Heeft u een instrument van de vereniging in bruikleen, dan betaalt u een bijdrage voor het onderhoud van het instrument.

Overzicht contributie tot 21 jaar vanaf 21 jaar
Contributie  € 55,75  € 55,75
Lesgeld  € 55,00  € 66,50
Eigen bijdrage onderhoud leeninstrument  € 5,00  € 5,00


De bovengenoemde bedragen zijn per kwartaal en kunnen jaarlijks veranderen (bovenstaande bedragen zijn van 2020).

Bondsgeld eenmalig € 11,40 per jaar (prijspeil 2019, wordt jaarlijks aangepast.

Aanmelden of gegevens wijzigen
Nieuwe leden kunnen contact opnemen via de gegevens die op de contactpagina te vinden zijn.

Leden kunnen wijzigingen doorgeven of het lidmaatschap opzeggen via de gegevens op de contactpagina. De opzegtermijn van het lidmaatschap is 1 maand. De opzegtermijn van lessen via de Muziekschool van Tom van Ginkel is 3 maanden.